+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Orná půda v obci Prusy-Boškůvky (EX 02386/10)
Spisová značka
Výše jistoty
1700 Kč
Okres
Vyškov

Nejnižší podání
8800 Kč
Město
Prusy-Boškůvky
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/4 na orné půdě v obci Prusy-Boškůvky
Administrativní budova v obci Rakvice (EX 00528/16)
Spisová značka
Výše jistoty
30000 Kč
Okres
Břeclav

Nejnižší podání
42500 Kč
Město
Rakvice
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je přízemní objekt se sedlovou střechou - původní dřevostavba jako zařízení staveniště zastřešená dřevěnými sbíjenými vazníky s krytinou z azbestocementových vlnovek. Založený na betonových silničních panelech s pozdějšími vnitřními i venkovními úpravami - zavěšené kazetové podhledy, sádrokartonové příčky, vnější obezdění porobetonovými tvarovkami založených na původní panelové ploše s četnými svislými trhlinami.
Rodinný dům se zahradou v obci Jiřice (EX 00274/08)
Spisová značka
Výše jistoty
50000 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
280000 Kč
Město
Jiřice
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je Rodinného domu se zahradou (výměra zahrady celkem 731 m2). Stavba vykazuje fatální statické poruchy, zdivo je narušené, střecha v pokročilém stádiu degradace. Povrchové úpravy chybí, nebo jsou poničené. Stavba není nijak zabezpečena, je dlouhodobě vystavena povětrnosti a pravděpodobně i vandalské činnosti. Stavba nemůže být užívána k účelu, pro který byla postavena.
Id. podíl 7/18 RD v obci Miskovice (EX 00491/16)
Spisová značka
Výše jistoty
20000 Kč
Okres
Kutná Hora

Nejnižší podání
515000 Kč
Město
Miskovice
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 7/18 rodinného domu se zahradou. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a stavebně neupravený podstřešní prostor. V objektu se nachází jedna bytová jednotka, dům je napojen na inženýrské sítě. Vedlejší stavba má jedno nadzemní podlaží a stavebně neupravený podstřešní prostor. Střecha je polovalbová, krov je dřevěný. Pozemek p.č.50 o výměře 1368 m2 a pozemek p.č.54/2 o výměře 681 m2 - zahrada, pozemek ve funkčním celku.
Id. podíl 1/12 pozemků v obci Slaný (EX 00491/16)
Spisová značka
Výše jistoty
8000 Kč
Okres
Kladno

Nejnižší podání
42800 Kč
Město
Slaný
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/12 pozemků, které se nacházejí na východním okraji katastrálního území Dolín, stavebně nesrostlé části obce Slaný. Pozemky netvoří soustředěnou lokalitu a jsou, spolu s pozemky jiných vlastníků, součástí většího půdního celku. Pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsány jako orná půda součást zemědělského půdního fondu.
Id. podíl 7/8 RD s pozemkem v obci Hrušovany nad Jevišovkou (EX 06323/08)
Spisová značka
Výše jistoty
300000 Kč
Okres
Znojmo

Nejnižší podání
1500000 Kč
Město
Hrušovany nad Jevišovkou
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 7/8 rodinného domu, který je napojen na veřejný vodovod, plyn, elektrickou energii a kanalizaci. Dům je celkově v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. V době jsou plastová okna, nová kuchyňská linka, nové obložení koupelen. Dále na pozemku je zděná zahradní chata s teráskou krbem a garáž s betonovou podlahou. Více fotografii naleznete ve znaleckém posudku.
Id. podíl 1/3 pozemků v obci Obora (EX 02862/11)
Spisová značka
Výše jistoty
9000 Kč
Okres
Plzeň - sever

Nejnižší podání
45000 Kč
Město
Oroba
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/3 na pozemcích v obci Obora. Pozemek p.č.st.201, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 37 m2, je přístupný z místní nezpevněné komunikace. Na pozemku je rekreační chata č.e.28 (objekt jiného vlastníka - stavba je ve špatném technickém stavu). Pozemek p.č.1481/2, zahrada, výměra 2007 m2, je v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem, Ovocné a okrasné dřeviny pokrývají cca 150 m2 výměry.
Id. podíl 1/36 pozemků v obci Pelhřimov (EX 00031/04)
Spisová značka
Výše jistoty
20000 Kč
Okres
Pelhřímov

Nejnižší podání
115300 Kč
Město
Pelhřimov
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/36 na pozemcích v obci Pelhřimov.
Lesní pozemeky v obci Kladky (EX 03686/12)
Spisová značka
Výše jistoty
13000 Kč
Okres
Prostějov

Nejnižší podání
68000 Kč
Město
Kaldky
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby jsou pozemky, které se nachází v k.ú. Svatoslav u Tišnova v 7 lokalitách jihovýchodně od zastavěné části obce. Jedná se převážně o lesní pozemky, které jsou z velké části vytěženy. Vyvolávací cena 68.000,- Kč!!!
Id. podíl 2/680 na pozemcích v obci Brno (EX 00304/04)
Spisová značka
Výše jistoty
5000 Kč
Okres
Brno - město

Nejnižší podání
29800 Kč
Město
Brno
Termín dražby
10.9.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 2/680 na Pozemcích ostatní plochy- ostatní komunikace a zeleň, tvoří funkční celek s pozemky, které jsou zastavěny bytovým domem. Dále se jedná o podíl 2/680 Lesních pozemků o celkové výměře 837740 m2 jsou souvislým lesním komplexem, který je v majetku více vlastníků sdružených v LHC 609701 Singulární lesy Starý Lískovec. Tento lesní komplex je součástí obory Holedná, ve které myslivecky hospodaří Lesy Města Brna, lesní pozemky jsou z důvodu chovu zvěře zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení.