+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Id. podíl 1/6 pozemků v obci Přelouč(EX 9/01)
Spisová značka
Výše jistoty
35000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
64000 Kč
Město
Přelouč
Termín dražby
6.12.2081 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 na pozemku v obci Přelouč. Pozemek: - p.č.121/4 o výměře 7352 m2, orná půda, ZPF. Podle platné územně plánovací dokumentace je pozemek v ploše NZ - plochy zemědělské.
Id. podíl 1/6 pozemků v obci Jedousov (EX 9/01)
Spisová značka
Výše jistoty
10000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
48000 Kč
Město
Jedousov
Termín dražby
6.12.2081 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 pozemků (orná půda) v obci Jedousov. Pozemky: - p.č.224/1 o výměře 3200 m2, orná půda, ZPF. - p.č.224/2 o výměře 2400 m2, orná půda, ZPF. Podle platné územně plánovací dokumentace se pozemky nacházejí mimo zastavitelnou část obce a jsou oceněny podle skutečného stavu užití, jako zemědělské. Pozemky jsou bonitovány na celé výměře: - p.č.224/1, kód BPEJ 36200, výměra 3200 m2 - p.č.224/2, kód BPEJ 36200, výměra 2400 m2
ODROČENO - Rodinný dům se zahradou v obci Domašov u Šternberka (EX 2261/14)
Spisová značka
Výše jistoty
220000 Kč
Okres
Olomouc

Nejnižší podání
1085000 Kč
Město
Domašov u Šternberka
Termín dražby
14.11.2018 v 10:00
ODROČENO!! Předmětem dražby je zděný rodinný dům. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek. Dům je napojen na inženýrské sítě - elektro, kanalizace, obecní vodovod. Za domem je dřevěný přístřešek s plochou střechou a za zadní obytnou částí domu navazuje přízemní zděná stavba.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_10. 10. 2018_1152.pdf
Pozemek s rozestavěným domem bez č.p. a id. podíl 1/4 pozemku v obci Dvůr Králové nad Labem (EX 278/17)
Spisová značka
Výše jistoty
180000 Kč
Okres
Trutnov

Nejnižší podání
860000 Kč
Město
Dvůr Králové nad Labem
Termín dražby
14.11.2018 v 10:00
Předmětem dražby je pozemek o celkové výměře 2948 m2 p.p.č.1468. Na pozemku se nachází v souladu s územním plánem objekt, který není zapsaný na LV. Objekt rodinného domu je zděný, s jedním nadzemním podlažím a částečně obyvatelným podkrovím. Předpokládaní příslušenství stavby - zemní přípojka elektro, vodovodní přípojka z řádu, kanalizační přípojka. Stavba rodinného domu není dokončená. Dále se draží id. podíl 1/4 pozemku o celkové výměře 187 m2 p.p.č. 1469.
Id. podíl 1/2 rodinného domu v obci Hlinka (EX 5638/10)
Spisová značka
Výše jistoty
40000 Kč
Okres
Bruntál

Nejnižší podání
200000 Kč
Město
Hlinka
Termín dražby
14.11.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 rodinného domu. Jedná se o přízemní, zděný RD s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jednotlivý funkční celek.
Pozemek (zahrada) v obci Zbůch (EX 50/15)
Spisová značka
Výše jistoty
200000 Kč
Okres
Plzeň - sever

Nejnižší podání
853300 Kč
Město
Zdůch
Termín dražby
14.11.2018 v 10:00
Předmětem dražby je pozemek p.č.808/2, zahrada, výměra 3008 m2, katastrální území Zbůch. Na pozemku je vyhloubení pro základy v základové hloubce cca 2,4 m, přípojka elektro a žumpa o 1 m3. Pozemek je oceněn jako stavební, resp. pozemek v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem. Na pozemku je vyhloubení pro základy v základové hloubce cca 2,4 m, přípojka elektro a žumpa o 1 m3. Na pozemku se též nalézá obytný karavan, na který navazuje přístavba sestávající z dřevěných trámů, plastového pláště, ploché střechy a krytiny z eternitových vlnitých desek. Přístavba je bez standardních základů – svislé konstrukce (dřevěné trámy) jsou jen usazeny na zemině. Vzhledem k charakteru stavby, která dle názoru znalce není nemovitou věcí, není předmětem tohoto ocenění. Na pozemku se též nalézají mobilní buňky, různý stavební materiál, vraky aut, aj., které též nejsou předmětem ocenění.
Id. podíl 1/2 pozemků v obci Vojslavice (EX 656/12)
Spisová značka
Výše jistoty
110 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
555 Kč
Město
Vojslavice
Termín dražby
8.10.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 pozemků v obci Vojslavice, stavba na p. č. st. 81 není předmětem dražby. - Pozemek p.č.st.81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 977 m2, - Pozemek p.č.103/7, ostatní plocha-manipulační plocha, výměra 4276 m2, - Pozemek p.č.103/13, orná půda, výměra 184 m2. Pozemky se nalézají podle členění územního plánu převážně v zóně DV – lehká výroba, skladování, konkrétně v oblasti změny P04. Výměra pozemků - celkem = 5437 m2 - Pozemek p.č.103/26, trvalý travní porost, výměra 552 m2, Pozemek se nalézá dle členění územního plánu převážně v zóně ZO – Plochy zeleně-zeleň ochranná a izolační. - Pozemek p.č.103/10, zahrada, výměra 19 m2, - Pozemek p.č.103/25, trvalý travní porost 20 m2, Pozemky se nalézají dle členění územního plánu převážně v zóně OV – plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura.
ODROČENO - Bytová jednotka 2+kk Praha - Žižkov
Spisová značka
Výše jistoty
620000 Kč
Okres
Praha

Nejnižší podání
3293300 Kč
Město
Praha 3
Termín dražby
3.5.2018 v 10:00
Předmětem dražby je bytová jednotka v městské části Praha - Žižkov. Byt o celkové výměře 61,37 m2 vč. sklepu o výměře 5,41 m2, k užívání dále náleží terasa s výměrou 27,41m2. Byt se nachází v 7. NP v budově s výtahem. dům i byt jsou ve velice dobrém stavu.
Další soubory:
319_doc_0_Usnesení o vedení řízení_9. 3. 2018_1316.pdf _doc_0_Usnesení_26.04.2018_1124.pdf
Rodinný dům v obci Brno - Žebětín (EX 03215/10)
Spisová značka
098 EX 03215/10-189
Výše jistoty
0 Kč
Okres
Brno - město

Nejnižší podání
0 Kč
Město
Brno - Žebětín
Termín dražby
6.12.2081 v 10:00
Předmětem dražby je rozestavění rodinný dům. Dům je řadový koncový nepodsklepený s obytným podkrovím. Jedná se o dvorní přístavbu RD, s polozapuštěným suterénem, který je využíván jako dílna pro podnikatelské aktivity. Zvýšené přízemí je navrženo jako bytová jednotka 2+1 s obytným podkrovím.
Foto není k dispozici
ODROČENO - Id. podíl 1/24 rodinného domu v obci Vraňany (EX 03554/11)
Spisová značka
Výše jistoty
2500 Kč
Okres
Mělník

Nejnižší podání
13300 Kč
Město
Vraňany
Termín dražby
3.5.2018 v 11:00
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 1/24 samostatně stojícího, přízemního, nepodsklepeného rodinného domu. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel, střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek (pod střechou je volný půdní prostor). K domu patří zahrada. Podíl id. 1/8 pí. POLÁKOVÉ EMÍLIE BUDE DRAŽEN 3.5.2018 OD 11:00 DLE DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY SOUDNÍHO EXEKUTORA JUDr. DALIMIL MIKA, LL.M..
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_3. 5. 2018_820.pdf