+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Id. podíl 18/20 rodinného domu v obci Varnsdorf (EX 475/20)
Spisová značka
Výše jistoty
30000 Kč
Okres
Děčín

Nejnižší podání
128700 Kč
Město
Varnsdorf
Termín dražby
14.4.2021 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/20 rodinného domu ve Varnsdorfu, Budova je podsklepená patrová zděná stavba s půdním prostorem. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné. Stavba je napojena na elektro, vodovod a je odkanalizována. Vytápění je zdroji na tuhá paliva, ohřev TUV průtokovým elektrickým výměníkem. Objekt stojí na pozemku ve vlastnictví Města Varnsdorf. Současně probíhá dražba podílu 1/20 na www.drazby-exekutori.cz
Id. podíl 1/10 na rodinném domě v obci Radvanice ( EX 5857/10)
Spisová značka
Výše jistoty
40000 Kč
Okres
Ostrava

Nejnižší podání
68500 Kč
Město
Radvanice
Termín dražby
14.4.2021 v 10:00
Předmětem dražby je id. 1/10 na rodinném domu se zahradou v Ostravě – Radvanicích, který je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží, dispozičně řešen jako dvě bytové jednotky samostatně přístupné, dům je napojen na vodu, plyn, elektro, kanalizaci.
Rodinný dům s pozemky a vedlejšími stavbami v obci Stružnice (EX 2524/05)
Spisová značka
Výše jistoty
300000 Kč
Okres
Česká Lípa

Nejnižší podání
1322700 Kč
Město
Stružnice
Termín dražby
14.4.2021 v 10:00
Předmětem dražby je rod. dům s vedlejšími stavbami - kolna, garáž, včetně nezapsaných staveb v obci Stružnice. Rodinný dům je nepodsklepený, dispozičně řešen jako 6+1, realizován běžnými zdícími postupy a užity jsou běžné materiály. Stavba je napojena na rozvod elektro, vodovodní řad a je odkanalizována, vnitřní rozvod plynu není realizován, přípojka ano.
Pozemky v obci Truskovice (EX 1307/19 - 152)
Spisová značka
Výše jistoty
500000 Kč
Okres
Strakonice

Nejnižší podání
2381000 Kč
Město
Truskovice
Termín dražby
3.3.2021 v 10:00
Předmětem dražby jsou pozemky v obci Truskovice 85 875 m2, které se nalézají mimo obec, netvoří jednotný celek. Pozemky jsou částečně ovocným sadem, částečně ornou půdou či trvalým travním porostem. Dopravní dostupnost obce je dobrá, obcí prochází místní silniční komunikace, které obec spojují s obcemi Vodňany vzdáleny 5 km, Strakonice vzdáleny 30 km. Hromadná doprava je zastoupena autobusovou dopravou.
Id. podíl 1/2 rod. domu s pozemky (EX 1280/18)
Spisová značka
Výše jistoty
160000 Kč
Okres
Liberec

Nejnižší podání
800000 Kč
Město
Bulovka
Termín dražby
3.3.2021 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 rodinného domu v obci Bulovka. Objekt je přízemní zděná stavba s podkrovím, realizována běžnými zdícími postupy a užity jsou běžné materiály. Střecha je sedlová, krov dřevěný, krytina plechová. Rodinný dům je ve stavbě, je provedena nová střecha s krytinou, nový trámový strop, nová plastová okna, kuchyň s rozvody.
Foto není k dispozici
Id. podíl 7/16 na rod. domu a id. podíl 7/16 na rod. domě nezapsaný v katastru nemovitostí s pozemky v obci Dolní Roveň (EX 279/06)
Spisová značka
Výše jistoty
70000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
350000 Kč
Město
Horní Roveň
Termín dražby
3.3.2021 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/4 rod. domu č.p. 115 zapsaného na LV č.279 a id. podíl 1/4 na rod. domě nezapsaný v katastru nemovitostí s pozemky v obci Dolní Roveň. 1) rod. dům č.p. 115 - jedná se jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou dřevěné, v části je provedená obvodová zeď z porobetonových tvárnic. Krov je dřevěný, krytina tašková, podlahy jsou prkenné. Vytápění je ústřední s kotlem a tuhá paliva, rozvody elektro jsou provedené. Dům je napojený na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Stavebně technický stav domu je vzhledem k zanedbané údržbě špatný.K rodinnému domu je ořistavěná veranda. 2) rozestavěný rod. dům - nezapsaný na katastru nemovitostí má dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu s krytinou z plechových šablon. Stavební povolení bylo vydáno. V části je provedené ústřední topení s kotlem na tuhá paliva, okna jsou dřevěná, zdvojená.Rozvody elektor, vody a kanalizace byly provedeny.
ODROČENA - Id. podíl 1/12 na rodinném domě s pozemkem (EX 1981/07)
Spisová značka
Výše jistoty
20000 Kč
Okres
Trutnov

Nejnižší podání
28700 Kč
Město
Dolní Kalná
Termín dražby
9.12.2020 v 10:00
Předmětem dražby je ideální podíl 1/12 na přízemním rod. domě s podkrovním prostorem pod sedlovou střechou, který se situován v ulici zástavby rod. domků. Objekt je v současné době ve zhoršeném technickém stavu, prošel menšími úpravami, v r. 2011 byla provedena výměna oken. Příslušenství domu tvoří zděná garáž, zahradní altán. V podkroví je jedná obytná místnost a lodžie, dům je podsklepený.
Id. podíl 1/6 na rekreační chatě v obci Račice
Spisová značka
Výše jistoty
50000 Kč
Okres
Rakovník

Nejnižší podání
84700 Kč
Město
Račice
Termín dražby
25.11.2020 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 na rekreační chatě, která je přízemní, částečně podsklepená a stavebně upraveným podkrovím. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou běžné materiály. Střecha je sedlová, krov dřevěný, krytina z pálených tašek. Vytápění je lokální na tuhá paliva, rekreační chata je napojena elektr. proud, rozvod vody, záchod je mimo objekt, suchý. Na pozemku je dále realizovaný zděný objekt využívaný ke skladování
Id. podíl 1/2 rod. domu bez čp/če s pozemky v obci Ústí nad Orlicí
Spisová značka
Výše jistoty
40000 Kč
Okres
Ústí nad Orlicí

Nejnižší podání
193400 Kč
Město
Ústí nad Orlicí
Termín dražby
20.10.2020 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 rod. domu bez čp/če s pozemky a příslušenstvím. Stavba byla realizována před cca 25 lety, není kolaudována, ale je běžným způsobem užívána,má jedno nadzemní podlaží s bytovou jednotkou 3+1 s příslušenstvím. Použity jsou běžné zdící materiály a obvyklé stavební detaily.
Id. podíl 1/36 na rod. domě, vedlejší stavbě a pozemcích v obci Drevníky
Spisová značka
Výše jistoty
28000 Kč
Okres
Příbram

Nejnižší podání
38000 Kč
Město
Drevníky
Termín dražby
20.10.2020 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/36 na rod. domě, vedlejší stavbě a pozemcích v obci Drevníky. Rod. dům je přízemní, podsklepený s půdním prostorem. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou běžné materiály. Základy jsou pasové, svislá konstrukce je zděná. Střecha je sedlová, krov dřevěný. krytina je z pálených tašek. Stavba je napojena na rozvod elektra, vodovodní řad a je odkanalizovaná do jímky. 1.PP: kotelna, uhelna, dílna sklad. 1.NP: kuchyň, pokoj, chodba, sklad, komora, hygienické zařízení, schodiště. Vedlejší stavba je kamenná se sedlovou střechou, krov je dřevěný, krytina tašková, stav je velmi špatný.