+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Bytová jednotka v obci Nové Sady u Olomouce (EX 00106/10)
Spisová značka
Výše jistoty
200 Kč
Okres
Olomouc

Nejnižší podání
1 Kč
Město
Olomouc
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je bytová jednotka v panelovém domě, dispoziční řešení bytové jednotky je 3+1. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. S bytovou jednotkou je spojeno věcné břemeno užívání - bezúplatné.
Id. podíly na pozemcích v obci Buš (EX 01241/06)
Spisová značka
Výše jistoty
50000 Kč
Okres
Praha-západ

Nejnižší podání
247000 Kč
Město
Buš
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 - Pozemek p.č.st.229, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 32 m2. Na pozemku se nalézá stavba rodinné rekreace č.e.114, která je v jiném vlastnictví (není předmětem dražby). Pozemek p.č.386/16, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 897 m2. Pozemek je rovinný, je v jednotném funkčním celku s pozemkem p.č.st.229. Id. podíl 1/44 - Pozemek p.č.386/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 895 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný. Pozemek p.č.386/33, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 206 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je zpevněný. Pozemek p.č.386/2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 967 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný. Pozemek p.č.387/5, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 196 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný. Pozemek p.č.1515/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 65 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný.
Id. podíl 1/2 rodinného domu se zahradou v obci Vojslavice (EX 00656/12)
Spisová značka
Výše jistoty
150000 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
340000 Kč
Město
Vojslavice
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je přízemní zděná stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Střecha je valbová, krov je dřevěný, krytina je z falcovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, dvojitá. Vnitřní prostory objektu nebyly zpřístupněny. Rodinný dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Technický stav dle zevnějšího ohledání dobrý. Užívání stavby pravděpodobně sezónní. Venkovní úpravy sestávají z oplocení (převážně dřevěný plaňkový), z přípojek IS. Venkovní úpravy jsou součástí ocenění rodinného domu.
Rodinný dům se zahradou v obci Ostrava (EX 00199/18)
Spisová značka
Výše jistoty
600000 Kč
Okres
Ostrava-město

Nejnižší podání
2595000 Kč
Město
Ostrava
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, montovaný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu. Dle informací ČSÚ ve městě Ostrava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Na přední část rodinného domu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, dřevěný sklad s pultovou střechou krytou taškou betonovou, na který dále vpravo navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou taškou betonovou. Příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky - dřevěné latě s betonovými sloupky a betonovou podezdívkou - dřevěná vrata - zpevněné plochy dlážděné - přípojky IS.
Id. podíl 1/6 pozemků v obci Jedousov (EX 9/01)
Spisová značka
Výše jistoty
10000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
48000 Kč
Město
Jedousov
Termín dražby
6.12.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 pozemků (orná půda) v obci Jedousov. Pozemky: - p.č.224/1 o výměře 3200 m2, orná půda, ZPF. - p.č.224/2 o výměře 2400 m2, orná půda, ZPF. Podle platné územně plánovací dokumentace se pozemky nacházejí mimo zastavitelnou část obce a jsou oceněny podle skutečného stavu užití, jako zemědělské. Pozemky jsou bonitovány na celé výměře: - p.č.224/1, kód BPEJ 36200, výměra 3200 m2 - p.č.224/2, kód BPEJ 36200, výměra 2400 m2
ODROČENO - Rodinný dům se zahradou v obci Domašov u Šternberka (EX 2261/14)
Spisová značka
Výše jistoty
220000 Kč
Okres
Olomouc

Nejnižší podání
1085000 Kč
Město
Domašov u Šternberka
Termín dražby
14.11.2018 v 10:00
ODROČENO!! Předmětem dražby je zděný rodinný dům. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek. Dům je napojen na inženýrské sítě - elektro, kanalizace, obecní vodovod. Za domem je dřevěný přístřešek s plochou střechou a za zadní obytnou částí domu navazuje přízemní zděná stavba.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_10. 10. 2018_1152.pdf
Pozemek (zahrada) v obci Zbůch (EX 50/15)
Spisová značka
Výše jistoty
200000 Kč
Okres
Plzeň - sever

Nejnižší podání
853300 Kč
Město
Zdůch
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je pozemek p.č.808/2, zahrada, výměra 3008 m2, katastrální území Zbůch. Na pozemku je vyhloubení pro základy v základové hloubce cca 2,4 m, přípojka elektro a žumpa o 1 m3. Pozemek je oceněn jako stavební, resp. pozemek v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem. Na pozemku je vyhloubení pro základy v základové hloubce cca 2,4 m, přípojka elektro a žumpa o 1 m3. Na pozemku se též nalézá obytný karavan, na který navazuje přístavba sestávající z dřevěných trámů, plastového pláště, ploché střechy a krytiny z eternitových vlnitých desek. Přístavba je bez standardních základů – svislé konstrukce (dřevěné trámy) jsou jen usazeny na zemině. Vzhledem k charakteru stavby, která dle názoru znalce není nemovitou věcí, není předmětem tohoto ocenění. Na pozemku se též nalézají mobilní buňky, různý stavební materiál, vraky aut, aj., které též nejsou předmětem ocenění.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_5. 11. 2018_938.pdf
Id. podíl 1/2 pozemků v obci Vojslavice (EX 656/12)
Spisová značka
Výše jistoty
110 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
555 Kč
Město
Vojslavice
Termín dražby
8.10.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 pozemků v obci Vojslavice, stavba na p. č. st. 81 není předmětem dražby. - Pozemek p.č.st.81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 977 m2, - Pozemek p.č.103/7, ostatní plocha-manipulační plocha, výměra 4276 m2, - Pozemek p.č.103/13, orná půda, výměra 184 m2. Pozemky se nalézají podle členění územního plánu převážně v zóně DV – lehká výroba, skladování, konkrétně v oblasti změny P04. Výměra pozemků - celkem = 5437 m2 - Pozemek p.č.103/26, trvalý travní porost, výměra 552 m2, Pozemek se nalézá dle členění územního plánu převážně v zóně ZO – Plochy zeleně-zeleň ochranná a izolační. - Pozemek p.č.103/10, zahrada, výměra 19 m2, - Pozemek p.č.103/25, trvalý travní porost 20 m2, Pozemky se nalézají dle členění územního plánu převážně v zóně OV – plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura.
Id. podíl 7/18 RD v obci Miskovice (EX 00491/16)
Spisová značka
Výše jistoty
80000 Kč
Okres
Kutná Hora

Nejnižší podání
386000 Kč
Město
Miskovice
Termín dražby
15.1.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 7/18 rodinného domu se zahradou. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a stavebně neupravený podstřešní prostor. V objektu se nachází jedna bytová jednotka, dům je napojen na inženýrské sítě. Vedlejší stavba má jedno nadzemní podlaží a stavebně neupravený podstřešní prostor. Střecha je polovalbová, krov je dřevěný. Pozemek p.č.50 o výměře 1368 m2 a pozemek p.č.54/2 o výměře 681 m2 - zahrada, pozemek ve funkčním celku.
ODROČENO - Bytová jednotka 2+kk Praha - Žižkov
Spisová značka
Výše jistoty
620000 Kč
Okres
Praha

Nejnižší podání
3293300 Kč
Město
Praha 3
Termín dražby
3.5.2018 v 10:00
Předmětem dražby je bytová jednotka v městské části Praha - Žižkov. Byt o celkové výměře 61,37 m2 vč. sklepu o výměře 5,41 m2, k užívání dále náleží terasa s výměrou 27,41m2. Byt se nachází v 7. NP v budově s výtahem. dům i byt jsou ve velice dobrém stavu.
Další soubory:
319_doc_0_Usnesení o vedení řízení_9. 3. 2018_1316.pdf _doc_0_Usnesení_26.04.2018_1124.pdf