+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Foto není k dispozici
Objekt občanského vybavení v obci Ladná
Spisová značka
Výše jistoty
1000000 Kč
Okres
Břeclav

Nejnižší podání
2750000 Kč
Město
Ladná
Termín dražby
16.10.2019 v 10:00
BLIŽŠÍ INFORMACE PŘEJÍT K DRAŽBĚ
Objekt občanského vybavení č.p. 82 je napojený na inženýrské sítě: vodovod z řadu, zemní plyn, elektro, kanalizace je svedená do septiku. Příjezdná veřejná komunikace je zpevněná, přístup do objektu je ze zpevněné plochy souběžné se silnicí ulice Masarykova nebo ze severovýchodní strany z uzavřeného dvora, užívaného jako sklad, příp. letní zahrádka. Tvar pozemku je téměř obdélníkový, výměra pozemku je 715 m2. Pozemek je rovinný, ohraničený stávající zástavbou, oplocený, s vjezdovou branou na dvorek na severovýchodní straně areálu.
Id. podíl 1/2 areálu s pozemky v obci Komořady
Spisová značka
Výše jistoty
600000 Kč
Okres
Praha

Nejnižší podání
4933000 Kč
Město
Komořany
Termín dražby
30.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 areálu s pozemky, která se nalézá v jižní části obce Praha – v městské části Komořany. Přístupná je ze zpevněné komunikace. Nemovitá věc se nalézá cca 320 m od pravého břehu Vltavy. V blízkosti oceňované budovy je ČOV, východně se nalézá obytná zástavba, západně jsou průmyslové objekty a železniční trať. Dopravní dostupnost nemovité věci zajišťují místní silniční komunikace. Hromadná dopravní obsluha je v lokalitě zastoupena autobusovou dopravou a vlakovou dopravou. V dosahu nemovité věci je kompletní sortiment služeb občanské vybavenosti. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená, s upraveným podkrovím, původní účel užití byl stáčení PHM, v současnosti je objekt užíván k administrativním účelům. Předmětem ocenění je 8 ocelových nádrží a ocelová hala.
Foto není k dispozici
Id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty
Spisová značka
Výše jistoty
10000 Kč
Okres
Louny

Nejnižší podání
60000 Kč
Město
Postoloprty
Termín dražby
30.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty. Pozemek p.č.st.8/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2167 m2, pozemek je rovinný. Na pozemku je realizovaný bytový dům č.p.22. Pozemek p.č.st.8/4, zahrada, výměra 626 m2, pozemek je rovinný. Objektem je patrová stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Okna jsou převážně plastová. Vytápění je lokálními zdroji na tuhá paliva. Bytový dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Celkový technický stav stavby je špatný, bez pravidelné údržby. Roku 2013 došlo k částečné rekonstrukci – částečně nová okna, některé rozvody a vnitřní povrchové úpravy, povrchové úpravy podlah. Na stavbu navazuje kamenná patrová hospodářská stavba, na kterou dále stavebně navazuje stavba určená pro účely bydlení. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu. Objekt je pronajatý, legálnost nájemního vztah nebylo možné ověřit, nájemní smlouva nebyla předložena, nájemné je do výpočtu zahrnuto jako obvyklé. Dispoziční řešení je následující: - 1.NP: byty 3+1 a 2+1 - 2.NP: 2 byty 2+1 a byt 1+1.
Id. podíl 1/2 a 1/4 na rod. rekr a stavbě nezapsané v katastru nemovitostí v obci Mukařov
Spisová značka
Výše jistoty
350000 Kč
Okres
Praha-východ

Nejnižší podání
1973400 Kč
Město
Mukařov
Termín dražby
30.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 a 1/4 na rod. rekr a stavbě nezapsané v katastru nemovitostí v obci Mukařov. Nemovitá věc se nalézá v obci Mukařov, ve stavebně nesrostlé části Srbín, která se nalézá jižně od Mukařova. Převažující okolní zástavbou jsou rodinné domy a rekreační objekty. Nemovitá věc je přístupná z nezpevněné komunikace , která po cca 80 m navazuje na zpevněnou komunikaci . Nemovitá věc se nalézá v bývalé rekreační oblasti.Stavba rodinného domu nebyla zkolaudována, ale je užívána za účelem bydlení.
Foto není k dispozici
Pozemek v obci Nový Bor, okres Česká Lípa
Spisová značka
Výše jistoty
30000 Kč
Okres
Česká Lípa

Nejnižší podání
166700 Kč
Město
Nový Bor
Termín dražby
30.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je pozemek v obci Nový Bor, okres Česká Lípa, který je situován v okrajové, zastavěné části města, je možné napojení na inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Foto není k dispozici
id. podíl 1/8 na zahradě s příslušenstvím
Spisová značka
Výše jistoty
600 Kč
Okres
Tachov

Nejnižší podání
3100 Kč
Město
Svojšín
Termín dražby
16.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 18 na na zahradě v obci Svojšín mezi náhonem a řekou. Jedná se o částečně oplocenou zahradu s trvalými porosty. Na stavební parcele stojí stavba jiného vlastníka, která je však propojena s mlýnem, se kterým je také úžívána.
Foto není k dispozici
id. podíl 1/21 na rod. rekreace, obec Moravice
Spisová značka
Výše jistoty
3000 Kč
Okres
Opava

Nejnižší podání
17400 Kč
Město
Opava
Termín dražby
16.10.2019 v 10:00
Jedná se přízemní, nepodsklepený objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Nachází se v zastavěné, okrajové části obce Moravice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.
Foto není k dispozici
Byt v Praze - Podolí
Spisová značka
Výše jistoty
1000000 Kč
Okres
Praha

Nejnižší podání
5077000 Kč
Město
Praha
Termín dražby
16.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je byt v Praze-Podolí, Bytový dům je objekt původní zástavby lokality. Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. V podzemním podlaží jsou situovány garáže (stání), v 1.nadzemním podlaží jsou společné prostory domu, ve 2. až 6.np jsou jednotky, užívané jako byt. Objekt je realizován tradiční metodou s užitím tradičních materiálů. Podle dostupných informací byl objekt realizován koncem 90.let minulého století (kolaudace 1997) a od té doby je, v souladu s právním stavem, i užíván. Technický stav objektu je dobrý. V postatě odpovídá zvolenému konstrukčnímu systému, použitým materiálům, době a způsobu užívání. Údržba společných prostor je minimální. Staticky významné poruchy nebyly zjištěny. Objekt je napojen na úplnou sestavu inženýrských sítí.
Foto není k dispozici
Pozemky v obci Peruc
Spisová značka
Výše jistoty
6000 Kč
Okres
Louny

Nejnižší podání
33800 Kč
Město
Peruc
Termín dražby
16.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby jsou pozemky v obci Peruc situovány ve střední zastavitelné části Stradonic u Pátku. Parcely nejsou přístupné z veřejné komunikace.
Jedná se o id. podíl 1/4 na pozemcích v obci Horní Bečva
Spisová značka
Výše jistoty
9000 Kč
Okres
Vsetín

Nejnižší podání
46700 Kč
Město
Horní Bečva
Termín dražby
30.9.2019 v 14:46
Jedná se o id. podíl 1/4 na pozemcích v obci Horní Bečva. S pozemky je spojeno věcné břemeno chůze a jízdy.