+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Id. podíl 1/2 rodinného domu se zahradou v obci Vojslavice (EX 00656/12)
Spisová značka
Výše jistoty
150000 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
340000 Kč
Město
Vojslavice
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je přízemní zděná stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Střecha je valbová, krov je dřevěný, krytina je z falcovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, dvojitá. Vnitřní prostory objektu nebyly zpřístupněny. Rodinný dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Technický stav dle zevnějšího ohledání dobrý. Užívání stavby pravděpodobně sezónní. Venkovní úpravy sestávají z oplocení (převážně dřevěný plaňkový), z přípojek IS. Venkovní úpravy jsou součástí ocenění rodinného domu.
Rodinný dům se zahradou v obci Ostrava
Spisová značka
Výše jistoty
600000 Kč
Okres
Ostrava-město

Nejnižší podání
2595000 Kč
Město
Ostrava
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, montovaný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu. Dle informací ČSÚ ve městě Ostrava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Na přední část rodinného domu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, dřevěný sklad s pultovou střechou krytou taškou betonovou, na který dále vpravo navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou taškou betonovou. Příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky - dřevěné latě s betonovými sloupky a betonovou podezdívkou - dřevěná vrata - zpevněné plochy dlážděné - přípojky IS.
Id. spoluvlastnický podíl 1/12 rodinného domu se zahradou v obci Jáchymov (EX 01909/08)
Spisová značka
Výše jistoty
3000 Kč
Okres
Karlovy Vary

Nejnižší podání
14000 Kč
Město
Jáchymov
Termín dražby
15.1.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 1/12 rodinného dumu se dvěma nadzemními podlažími a volným půdním prostorem. Dům není podsklepený. Nebylo zjištěno připojení na inženýrské sítě. V dosahu se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Dne 23.01.2019 v 11:00 hod proběhne dražba id. podílu 1/12 dalšího spoluvlastníka na stránkách www.drazby-exekutori.cz. Dražbu uskutečňuje JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy.
Id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty (EX 5260/08)
Spisová značka
Výše jistoty
20000 Kč
Okres
Louny

Nejnižší podání
80000 Kč
Město
Postoloprty
Termín dražby
13.12.2018 v 13:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty. Pozemek p.č.st.8/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2167 m2, pozemek je rovinný. Na pozemku je realizovaný bytový dům č.p.22. Pozemek p.č.st.8/4, zahrada, výměra 626 m2, pozemek je rovinný. Objektem je patrová stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Okna jsou převážně plastová. Vytápění je lokálními zdroji na tuhá paliva. Bytový dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Celkový technický stav stavby je špatný, bez pravidelné údržby. Roku 2013 došlo k částečné rekonstrukci – částečně nová okna, některé rozvody a vnitřní povrchové úpravy, povrchové úpravy podlah. Na stavbu navazuje kamenná patrová hospodářská stavba, na kterou dále stavebně navazuje stavba určená pro účely bydlení. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu. Objekt je pronajatý, legálnost nájemního vztah nebylo možné ověřit, nájemní smlouva nebyla předložena, nájemné je do výpočtu zahrnuto jako obvyklé. Dispoziční řešení je následující: - 1.NP: byty 3+1 a 2+1 - 2.NP: 2 byty 2+1 a byt 1+1. Dále se bude dražit Id. podíl p. Fiľo Milan bude dražen Exekutorským úřadem Brno - město, Mgr. Homola Jaroslav, spis. zn. 030 EX 31428/13
Pozemek v obci Poděbrady (EX 05744/10)
Spisová značka
Výše jistoty
6000 Kč
Okres
Nymburk

Nejnižší podání
34000 Kč
Město
Poděbrady
Termín dražby
6.12.2018 v 10:00
BLIŽŠÍ INFORMACE ZNALECKÝ POSUDEK DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA KONÁ SE NA ÚŘADU
Předmětem dražby je Stavební pozemek dle § 4 odst.1 v obci Poděbrady o celkové výměře 29 m2.
Id. podíl 1/6 pozemků v obci Přelouč(EX 9/01)
Spisová značka
Výše jistoty
35000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
64000 Kč
Město
Přelouč
Termín dražby
6.12.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 na pozemku v obci Přelouč. Pozemek: - p.č.121/4 o výměře 7352 m2, orná půda, ZPF. Podle platné územně plánovací dokumentace je pozemek v ploše NZ - plochy zemědělské.
Id. podíl 1/6 pozemků v obci Jedousov (EX 9/01)
Spisová značka
Výše jistoty
10000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
48000 Kč
Město
Jedousov
Termín dražby
6.12.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 pozemků (orná půda) v obci Jedousov. Pozemky: - p.č.224/1 o výměře 3200 m2, orná půda, ZPF. - p.č.224/2 o výměře 2400 m2, orná půda, ZPF. Podle platné územně plánovací dokumentace se pozemky nacházejí mimo zastavitelnou část obce a jsou oceněny podle skutečného stavu užití, jako zemědělské. Pozemky jsou bonitovány na celé výměře: - p.č.224/1, kód BPEJ 36200, výměra 3200 m2 - p.č.224/2, kód BPEJ 36200, výměra 2400 m2
ODROČENO - Rodinný dům se zahradou v obci Domašov u Šternberka (EX 2261/14)
Spisová značka
Výše jistoty
220000 Kč
Okres
Olomouc

Nejnižší podání
1085000 Kč
Město
Domašov u Šternberka
Termín dražby
14.11.2018 v 10:00
ODROČENO!! Předmětem dražby je zděný rodinný dům. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek. Dům je napojen na inženýrské sítě - elektro, kanalizace, obecní vodovod. Za domem je dřevěný přístřešek s plochou střechou a za zadní obytnou částí domu navazuje přízemní zděná stavba.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_10. 10. 2018_1152.pdf
Pozemek (zahrada) v obci Zbůch (EX 50/15)
Spisová značka
Výše jistoty
200000 Kč
Okres
Plzeň - sever

Nejnižší podání
853300 Kč
Město
Zdůch
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je pozemek p.č.808/2, zahrada, výměra 3008 m2, katastrální území Zbůch. Na pozemku je vyhloubení pro základy v základové hloubce cca 2,4 m, přípojka elektro a žumpa o 1 m3. Pozemek je oceněn jako stavební, resp. pozemek v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem. Na pozemku je vyhloubení pro základy v základové hloubce cca 2,4 m, přípojka elektro a žumpa o 1 m3. Na pozemku se též nalézá obytný karavan, na který navazuje přístavba sestávající z dřevěných trámů, plastového pláště, ploché střechy a krytiny z eternitových vlnitých desek. Přístavba je bez standardních základů – svislé konstrukce (dřevěné trámy) jsou jen usazeny na zemině. Vzhledem k charakteru stavby, která dle názoru znalce není nemovitou věcí, není předmětem tohoto ocenění. Na pozemku se též nalézají mobilní buňky, různý stavební materiál, vraky aut, aj., které též nejsou předmětem ocenění.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_5. 11. 2018_938.pdf
Id. podíl 1/2 pozemků v obci Vojslavice (EX 656/12)
Spisová značka
Výše jistoty
110 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
555 Kč
Město
Vojslavice
Termín dražby
8.10.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 pozemků v obci Vojslavice, stavba na p. č. st. 81 není předmětem dražby. - Pozemek p.č.st.81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 977 m2, - Pozemek p.č.103/7, ostatní plocha-manipulační plocha, výměra 4276 m2, - Pozemek p.č.103/13, orná půda, výměra 184 m2. Pozemky se nalézají podle členění územního plánu převážně v zóně DV – lehká výroba, skladování, konkrétně v oblasti změny P04. Výměra pozemků - celkem = 5437 m2 - Pozemek p.č.103/26, trvalý travní porost, výměra 552 m2, Pozemek se nalézá dle členění územního plánu převážně v zóně ZO – Plochy zeleně-zeleň ochranná a izolační. - Pozemek p.č.103/10, zahrada, výměra 19 m2, - Pozemek p.č.103/25, trvalý travní porost 20 m2, Pozemky se nalézají dle členění územního plánu převážně v zóně OV – plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura.