+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Foto není k dispozici
id. podíl 1/3 rekreační chaty se zahradou v Senohrabech
Spisová značka
Výše jistoty
50000 Kč
Okres
Praha - východ

Nejnižší podání
252000 Kč
Město
Senohraby
Termín dražby
14.5.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/3 rekreační chaty, která je přízemní, podsklepená s obytným podkrovím a balkónem, dobrá dopravní dostupnost, nachází se mimo záplavové území, stav stavby je zanedbaný, bez pravidelné údržby.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_09.04.2019_1410.pdf
rekreační chatu s pozemkem v obci Smržov
Spisová značka
Výše jistoty
90000 Kč
Okres
Jindřichův Hradec

Nejnižší podání
449500 Kč
Město
Smržov
Termín dražby
14.5.2019 v 10:00
Jedná se o rekreační chatu s pozemkem v obci Smržov , v blízkosti vodní nádrže chata je přízemní bez podlaží, okolní zástavba je rekreační.
id podíl 7/180 rod. domu s pozemky v obci Ostrava
Spisová značka
Výše jistoty
9000 Kč
Okres
Ostrava

Nejnižší podání
43500 Kč
Město
Ostrava
Termín dražby
14.5.2019 v 10:00
ředmětem dražby je o id. podíl 7/180 rodinného domu se zahradou v obci Ostrava - Svinov - objekt je zděný, podsklepený s dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví, parkování v garáži, dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení,celkový stav budovy je dobrý.
Id. podíl 1/4 rodinného domu se zahradou v obci Kopidlno (EX 27/09)
Spisová značka
Výše jistoty
15000 Kč
Okres
Jičín

Nejnižší podání
82000 Kč
Město
Kopidlno
Termín dražby
11.4.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/4 rodinného domu se zahradou - objekt má jedno nadzemní podlaží a stavebně neupravený prostor pod sedlovou střechou. V objektu není proveden rozvod vody, řešeno donáškou, hygienické zařízení je podstandardní, suchý záchod mimo obytnou část. Dvě přízemní, nepodsklepené, vedlejší stavby se sedlovou střechou, kromě rozvodu elektro jsou objekty bez vybavení. Užívání pouze jako sklad.
Bytová jednotka v obci Nové Sady u Olomouce (EX 00106/10)
Spisová značka
Výše jistoty
200 Kč
Okres
Olomouc

Nejnižší podání
1 Kč
Město
Olomouc
Termín dražby
29.5.2019 v 10:00
Předmětem dražby je bytová jednotka v panelovém domě, dispoziční řešení bytové jednotky je 3+1. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. S bytovou jednotkou je spojeno věcné břemeno užívání - bezúplatné.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_27.03.2019_1331.pdf
ODROČENO- podíly na pozemcích v obci Buš (EX 01241/06)
Spisová značka
Výše jistoty
50000 Kč
Okres
Praha-západ

Nejnižší podání
247000 Kč
Město
Buš
Termín dražby
29.5.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 - Pozemek p.č.st.229, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 32 m2. Na pozemku se nalézá stavba rodinné rekreace č.e.114, která je v jiném vlastnictví (není předmětem dražby). Pozemek p.č.386/16, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 897 m2. Pozemek je rovinný, je v jednotném funkčním celku s pozemkem p.č.st.229. Id. podíl 1/44 - Pozemek p.č.386/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 895 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný. Pozemek p.č.386/33, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 206 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je zpevněný. Pozemek p.č.386/2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 967 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný. Pozemek p.č.387/5, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, výměra 196 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný. Pozemek p.č.1515/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 65 m2. Pozemek je užíván jako místní komunikace. Povrch je nezpevněný.
Další soubory:
_doc_0_Usnesení o vedení řízení_27.03.2019_1351.pdf
Id. podíl 1/2 rodinného domu se zahradou v obci Vojslavice (EX 00656/12)
Spisová značka
Výše jistoty
150000 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
340000 Kč
Město
Vojslavice
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je přízemní zděná stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Střecha je valbová, krov je dřevěný, krytina je z falcovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, dvojitá. Vnitřní prostory objektu nebyly zpřístupněny. Rodinný dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Technický stav dle zevnějšího ohledání dobrý. Užívání stavby pravděpodobně sezónní. Venkovní úpravy sestávají z oplocení (převážně dřevěný plaňkový), z přípojek IS. Venkovní úpravy jsou součástí ocenění rodinného domu.
Rodinný dům se zahradou v obci Ostrava (EX 00199/18)
Spisová značka
Výše jistoty
600000 Kč
Okres
Ostrava-město

Nejnižší podání
2595000 Kč
Město
Ostrava
Termín dražby
28.3.2019 v 10:00
Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, montovaný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu. Dle informací ČSÚ ve městě Ostrava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Na přední část rodinného domu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, dřevěný sklad s pultovou střechou krytou taškou betonovou, na který dále vpravo navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou taškou betonovou. Příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky - dřevěné latě s betonovými sloupky a betonovou podezdívkou - dřevěná vrata - zpevněné plochy dlážděné - přípojky IS.
Id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty (EX 5260/08)
Spisová značka
Výše jistoty
10000 Kč
Okres
Louny

Nejnižší podání
60000 Kč
Město
Postoloprty
Termín dražby
29.5.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty. Pozemek p.č.st.8/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2167 m2, pozemek je rovinný. Na pozemku je realizovaný bytový dům č.p.22. Pozemek p.č.st.8/4, zahrada, výměra 626 m2, pozemek je rovinný. Objektem je patrová stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Okna jsou převážně plastová. Vytápění je lokálními zdroji na tuhá paliva. Bytový dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Celkový technický stav stavby je špatný, bez pravidelné údržby. Roku 2013 došlo k částečné rekonstrukci – částečně nová okna, některé rozvody a vnitřní povrchové úpravy, povrchové úpravy podlah. Na stavbu navazuje kamenná patrová hospodářská stavba, na kterou dále stavebně navazuje stavba určená pro účely bydlení. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu. Objekt je pronajatý, legálnost nájemního vztah nebylo možné ověřit, nájemní smlouva nebyla předložena, nájemné je do výpočtu zahrnuto jako obvyklé. Dispoziční řešení je následující: - 1.NP: byty 3+1 a 2+1 - 2.NP: 2 byty 2+1 a byt 1+1. Dále se bude dražit Id. podíl p. Fiľo Milan bude dražen Exekutorským úřadem Brno - město, Mgr. Homola Jaroslav, spis. zn. 030 EX 31428/13
Id. podíl 1/6 pozemků v obci Jedousov (EX 9/01)
Spisová značka
Výše jistoty
10000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
48000 Kč
Město
Jedousov
Termín dražby
6.12.2018 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 pozemků (orná půda) v obci Jedousov. Pozemky: - p.č.224/1 o výměře 3200 m2, orná půda, ZPF. - p.č.224/2 o výměře 2400 m2, orná půda, ZPF. Podle platné územně plánovací dokumentace se pozemky nacházejí mimo zastavitelnou část obce a jsou oceněny podle skutečného stavu užití, jako zemědělské. Pozemky jsou bonitovány na celé výměře: - p.č.224/1, kód BPEJ 36200, výměra 3200 m2 - p.č.224/2, kód BPEJ 36200, výměra 2400 m2