+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
Garáž v obci Písek
Spisová značka
Výše jistoty
25000 Kč
Okres
Písek

Nejnižší podání
144000 Kč
Město
Písek
Termín dražby
11.12.2019 v 10:00
Jedná se o garáž s pozemkem v obci Písek, která se nachází ve střední části v obci, přístupná ze zpevněné komunikace.Převažující zástavbou jsou bytové domy.
Id. podíl 1/4 rodinného domu se zahradou v obci Hvězdlice
Spisová značka
Výše jistoty
20000 Kč
Okres
Vyškov

Nejnižší podání
75000 Kč
Město
Hvězdlice
Termín dražby
11.12.2019 v 14:55
Předmětem dražby je id. podíl 1/4 rodinného domu se zahradou o rozloze 2906 m2. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce je smíšená. Střecha je sedlová, krov je dřevěný,krytina je z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou převážně dřevěná, dvojitá. Vzhledem k tomu, že vnitřní prostory objektu nebyly zpřístupněny, vnitřní konstrukce a vybavení je určeno na základě vnějšího vizuálního šetření, informací na místně příslušných úřadech a na základě znaleckého posudku. Vytápění je plynovými zdroji a zdrojem na tuhá paliva. Dispoziční řešení je charakteru 2+1. Rodinný dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody, plynu a je odkanalizován. Technický stav je velice špatný. Venkovní úpravy sestávají z oplocení, přípojek IS. Venkovní úpravy jsou součástí ocenění rodinného domu.
id. podíl 4/552 na pozemcích v obci v Hrabyně a v obci Velká Polom
Spisová značka
Výše jistoty
1000 Kč
Okres
Ostrava

Nejnižší podání
5500 Kč
Město
Ostrava, Opava
Termín dražby
20.11.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 4/552 na pozemcích v obci v Hrabyně a na pozemku v obci Velká Polom. Pozemky v obci Hrabyně jsou pod čističkou odpadních vod pod Rehabilitačním ústavem Hrabyně, na příjezdových cestách a v chatové oblasti, lesní pozemky v okolí, jedná se o zajímavou investiční příležitost. Pozemek v obci Velká Polom je zemědělský obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Další soubory:
397_doc_0_Usnesení_15.10.2019_1318.pdf
podílv 1/6 pozemků v obci Jedousov
Spisová značka
Výše jistoty
7000 Kč
Okres
Pardubice

Nejnižší podání
36000 Kč
Město
Jedousov
Termín dražby
20.11.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/6 pozemků (orná půda) v obci Jedousov. Pozemky jsou zemědělské, součást zemědělského půdního fondu. Pozemky se nachází v extravilánu obce Jedousov, při severozápadním okraji katastrálního území. V platné územně plánovací dokumentaci jsou pozemky vedeny mimo zastavitelnou část obce. Tak jsou i oceněny, tedy podle stavu, který je zapsán v katastru nemovitostí: jako zemědělské.
Foto není k dispozici
pozemek v obci Horní Maršov
Spisová značka
Výše jistoty
4000 Kč
Okres
Trutnov

Nejnižší podání
20000 Kč
Město
Maršov
Termín dražby
20.11.2019 v 10:00
Předmětem dražby je pozemek, který navazuje na lokalitu zastavěnou rodinnými, příp. rekreačními objekty.
Foto není k dispozici
id. podíl 1/4 na stavebních pozemcích v obci Chomutice
Spisová značka
Výše jistoty
4000 Kč
Okres
Jičín

Nejnižší podání
31825 Kč
Město
Chomutice
Termín dražby
20.11.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/4 na stavebních pozemcích v obci Chomutice, které se nacházejí v zastavěné části obce, dále zahrada v téže obci a zemědělský pozemek na hranici zastavěné části obce.
Foto není k dispozici
Objekt občanského vybavení v obci Ladná
Spisová značka
Výše jistoty
1000000 Kč
Okres
Břeclav

Nejnižší podání
2750000 Kč
Město
Ladná
Termín dražby
16.10.2019 v 10:00
BLIŽŠÍ INFORMACE PŘEJÍT K DRAŽBĚ
Objekt občanského vybavení č.p. 82 je napojený na inženýrské sítě: vodovod z řadu, zemní plyn, elektro, kanalizace je svedená do septiku. Příjezdná veřejná komunikace je zpevněná, přístup do objektu je ze zpevněné plochy souběžné se silnicí ulice Masarykova nebo ze severovýchodní strany z uzavřeného dvora, užívaného jako sklad, příp. letní zahrádka. Tvar pozemku je téměř obdélníkový, výměra pozemku je 715 m2. Pozemek je rovinný, ohraničený stávající zástavbou, oplocený, s vjezdovou branou na dvorek na severovýchodní straně areálu.
Id. podíl 1/2 areálu s pozemky v obci Komořany
Spisová značka
Výše jistoty
600000 Kč
Okres
Praha

Nejnižší podání
4933000 Kč
Město
Komořany
Termín dražby
30.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 areálu s pozemky, která se nalézá v jižní části obce Praha – v městské části Komořany. Přístupná je ze zpevněné komunikace. Nemovitá věc se nalézá cca 320 m od pravého břehu Vltavy. V blízkosti oceňované budovy je ČOV, východně se nalézá obytná zástavba, západně jsou průmyslové objekty a železniční trať. Dopravní dostupnost nemovité věci zajišťují místní silniční komunikace. Hromadná dopravní obsluha je v lokalitě zastoupena autobusovou dopravou a vlakovou dopravou. V dosahu nemovité věci je kompletní sortiment služeb občanské vybavenosti. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená, s upraveným podkrovím, původní účel užití byl stáčení PHM, v současnosti je objekt užíván k administrativním účelům. Předmětem ocenění je 8 ocelových nádrží a ocelová hala.
Foto není k dispozici
Id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty
Spisová značka
Výše jistoty
10000 Kč
Okres
Louny

Nejnižší podání
60000 Kč
Město
Postoloprty
Termín dražby
30.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty. Pozemek p.č.st.8/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2167 m2, pozemek je rovinný. Na pozemku je realizovaný bytový dům č.p.22. Pozemek p.č.st.8/4, zahrada, výměra 626 m2, pozemek je rovinný. Objektem je patrová stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Okna jsou převážně plastová. Vytápění je lokálními zdroji na tuhá paliva. Bytový dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Celkový technický stav stavby je špatný, bez pravidelné údržby. Roku 2013 došlo k částečné rekonstrukci – částečně nová okna, některé rozvody a vnitřní povrchové úpravy, povrchové úpravy podlah. Na stavbu navazuje kamenná patrová hospodářská stavba, na kterou dále stavebně navazuje stavba určená pro účely bydlení. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu. Objekt je pronajatý, legálnost nájemního vztah nebylo možné ověřit, nájemní smlouva nebyla předložena, nájemné je do výpočtu zahrnuto jako obvyklé. Dispoziční řešení je následující: - 1.NP: byty 3+1 a 2+1 - 2.NP: 2 byty 2+1 a byt 1+1.
Id. podíl 1/2 a 1/4 na rod. rekr a stavbě nezapsané v katastru nemovitostí v obci Mukařov
Spisová značka
Výše jistoty
350000 Kč
Okres
Praha-východ

Nejnižší podání
1973400 Kč
Město
Mukařov
Termín dražby
30.10.2019 v 10:00
Předmětem dražby je id. podíl 1/2 a 1/4 na rod. rekr a stavbě nezapsané v katastru nemovitostí v obci Mukařov. Nemovitá věc se nalézá v obci Mukařov, ve stavebně nesrostlé části Srbín, která se nalézá jižně od Mukařova. Převažující okolní zástavbou jsou rodinné domy a rekreační objekty. Nemovitá věc je přístupná z nezpevněné komunikace , která po cca 80 m navazuje na zpevněnou komunikaci . Nemovitá věc se nalézá v bývalé rekreační oblasti.Stavba rodinného domu nebyla zkolaudována, ale je užívána za účelem bydlení.