+ 420 246 035 760

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9

Soudní Exekutor JUDr. Milan Usnul

Přejít na portál dražeb

Dražby

Kraje

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE

Kategorie

ZVOLIT VŠE ZRUŠIT VŠE
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty (EX 5260/08)
Spisová značka
Výše jistoty
20000 Kč
Okres
Louny

Nejnižší podání
80000 Kč
Město
Postoloprty
Termín dražby
13.12.2018 v 13:00
NA VYŽÁDÁNÍ - Předmětem dražby je id. podíl 1/7 rodinného domu v obci Postoloprty. Pozemek p.č.st.8/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2167 m2, pozemek je rovinný. Na pozemku je realizovaný bytový dům č.p.22. Pozemek p.č.st.8/4, zahrada, výměra 626 m2, pozemek je rovinný. Objektem je patrová stavba s půdním prostorem. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou kamenné, bez funkční hydroizolace, svislé konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Okna jsou převážně plastová. Vytápění je lokálními zdroji na tuhá paliva. Bytový dům je napojen na rozvod elektra, na zdroj vody a je odkanalizován. Celkový technický stav stavby je špatný, bez pravidelné údržby. Roku 2013 došlo k částečné rekonstrukci – částečně nová okna, některé rozvody a vnitřní povrchové úpravy, povrchové úpravy podlah. Na stavbu navazuje kamenná patrová hospodářská stavba, na kterou dále stavebně navazuje stavba určená pro účely bydlení. Obě stavby jsou ve špatném technickém stavu. Objekt je pronajatý, legálnost nájemního vztah nebylo možné ověřit, nájemní smlouva nebyla předložena, nájemné je do výpočtu zahrnuto jako obvyklé. Dispoziční řešení je následující: - 1.NP: byty 3+1 a 2+1 - 2.NP: 2 byty 2+1 a byt 1+1. Dále se bude dražit Id. podíl p. Fiľo Milan bude dražen Exekutorským úřadem Brno - město, Mgr. Homola Jaroslav, spis. zn. 030 EX 31428/13
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 1/2 rodinného domu v obci Hlinka (EX 5638/10)
Spisová značka
Výše jistoty
40000 Kč
Okres
Bruntál

Nejnižší podání
200000 Kč
Město
Hlinka
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
NA VYŽÁDÁNÍ - Předmětem dražby je id. podíl 1/2 rodinného domu. Jedná se o přízemní, zděný RD s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jednotlivý funkční celek.
NA VYŽÁDÁNÍ - Rodinný dům se zahradou v obci Jiřice (EX 00274/08)
Spisová značka
Výše jistoty
50000 Kč
Okres
Pelhřimov

Nejnižší podání
280000 Kč
Město
Jiřice
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
NA VYŽÁDÁNÍ - Předmětem dražby je Rodinného domu se zahradou (výměra zahrady celkem 731 m2). Stavba vykazuje fatální statické poruchy, zdivo je narušené, střecha v pokročilém stádiu degradace. Povrchové úpravy chybí, nebo jsou poničené. Stavba není nijak zabezpečena, je dlouhodobě vystavena povětrnosti a pravděpodobně i vandalské činnosti. Stavba nemůže být užívána k účelu, pro který byla postavena.
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 1/3 pozemků v obci Obora (EX 02862/11)
Spisová značka
Výše jistoty
9000 Kč
Okres
Plzeň - sever

Nejnižší podání
45000 Kč
Město
Oroba
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
NA VYŽÁDÁNÍ - Předmětem dražby je id. podíl 1/3 na pozemcích v obci Obora. Pozemek p.č.st.201, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 37 m2, je přístupný z místní nezpevněné komunikace. Na pozemku je rekreační chata č.e.28 (objekt jiného vlastníka - stavba je ve špatném technickém stavu). Pozemek p.č.1481/2, zahrada, výměra 2007 m2, je v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem, Ovocné a okrasné dřeviny pokrývají cca 150 m2 výměry.
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 1/50 pozemku v obci Zbraslavice (EX 01390/05)
Spisová značka
Výše jistoty
15 Kč
Okres
Kutná Hora

Nejnižší podání
75 Kč
Město
Zbraslavice
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
DRAŽBA NA VYŽÁDÁNÍ - Jedná se o podíl ve výši 1/50 na pozemku v obci Zbraslavice, okres Kutná Hora.
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 1/18 rodinného domu s pozemkem v obci Ivančice (EX 04517/08)
Spisová značka
Výše jistoty
4000 Kč
Okres
Brno - venkov

Nejnižší podání
22000 Kč
Město
Ivančice
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
DRAŽBA NA VYŽÁDÁNÍ - Jedná se o řadový dům s vedlejší stavby, venkovních úprav, dále pozemek, na němž stojí samotný dum a přípojky. U domu se nevyskytují žádné trvalé porosty. Z venkovních úprav se jedná o plot s podezdívkou, vstupní branka, vjezdová vrata, dále jsou to dlažby, zpevněné plochy z betonové mazaniny obrubníky, a přípojky instalací. Pozemek dle LV 134 pro k.ú. Ivančice, obec Ivančice - zastavená plocha a nádvoří p.c. st. 265 o výměře 235 m2 na němž stojí oceňovaný dum. Dle ortofotomapy je na dvore patrna vedlejší stavba (pravděpodobně kůlna nebo jiný sklad) s pultovou střechou pokrytou pálenou taškou a dvěma okny. Jedná se pravděpodobně o pozůstatek dřívějšího hospodářského stavení.
Foto není k dispozici
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 1/2 pozemku v obci Horní Počaply (098 EX 5886/08)
Spisová značka
Výše jistoty
9000 Kč
Okres
Mělník

Nejnižší podání
45000 Kč
Město
Horní Počaply
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
DRAŽBA NA VYŽÁDÁNÍ - Předmětem dražby je pozemek č.p. 161/18 sousedí přes silniční komunikace s elektrárnou Mělník. Pozemek se nalézá v zastavitelné zóně a je rovinný.
Foto není k dispozici
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 1/3 RD Potěchy (098 EX 3169/09)
Spisová značka
Výše jistoty
0 Kč
Okres
-

Nejnižší podání
0 Kč
Město
-
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
BLIŽŠÍ INFORMACE PŘEJÍT K DRAŽBĚ
!!Dražba na vyžádání!!
Foto není k dispozici
NA VYŽÁDÁNÍ - Id. podíl 3/40 skladová hala (098 EX 1078/03)
Spisová značka
Výše jistoty
0 Kč
Okres
-

Nejnižší podání
0 Kč
Město
-
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
BLIŽŠÍ INFORMACE PŘEJÍT K DRAŽBĚ
!!Dražba na vyžádání!!
NA VYŽÁDÁNÍ - Garáž Ostrava (098 EX 738/05)
Spisová značka
Výše jistoty
1000 Kč
Okres
Ostrava

Nejnižší podání
5000 Kč
Město
Ostrava
Termín dražby
1.1.2021 v 00:00
DRAŽBA NA VYŽÁDÁNÍ - Jedná se o řadovou vnitřní přízemní garáž v Ostravě, přístup z ulice Sionkova